Nowe funkcje na Allegro

Allegro przełamuje bariery związane ze sprzedażą rzeczy używanych

Na platformie Allegro została wprowadzona nowa zakładka o nazwie „Lista rzeczy na sprzedaż”, która ma ułatwić użytkownikom sprzedawanie przedmiotów zakupionych wcześniej na Allegro Lokalnie. Ta nowa funkcjonalność jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie Polaków obrotem używanymi rzeczami.

Z najnowszych danych Allegro wynika, że ponad 71% konsumentów decyduje się na odsprzedawanie swoich nieużywanych przedmiotów. Co więcej, można zauważyć tendencję wzrostową w tym trendzie: prawie połowa z nich wskazuje, że obecne warunki gospodarcze oraz globalne wydarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 18 miesięcy, skłoniły ich do podjęcia decyzji o odsprzedaniu niepotrzebnych produktów.

„Jako główne motywacje wymieniane są chęć dodatkowego zarobku, potrzeba zyskania przestrzeni w swoich domach, zamiar wykorzystania zarobionych środków na zakup innych potrzebnych przedmiotów oraz pragnienie, aby niepotrzebne już przedmioty zyskały drugie życie, zgodnie z ideą wspierania przyjaznego środowisku obiegu rzeczy używanych. Aż 93% osób wybiera sprzedaż online jako preferowany sposób pozbycia się swoich niepotrzebnych rzeczy, a prawie 57% respondentów korzysta w tym celu z platformy Allegro Lokalnie” – powiedziała Eliza Goździewicz, Allegro Lokalnie Business Unit Manager.

Co nas powstrzymuje przed odsprzedawaniem niepotrzebnych produktów?

Badania przeprowadzone przez Allegro wykazały, że istnieją pewne przeszkody, które zniechęcają użytkowników do wystawienia przedmiotów na sprzedaż. Są to m.in. trudności związane z przygotowaniem ogłoszenia, konieczność podania parametrów technicznych, ustalenie odpowiedniej ceny oraz brak pomysłu na to, co można opłacalnie sprzedać. Co więcej, 57% i 47% respondentów odpowiednio wskazało, że gdyby mieli możliwość skorzystania z opcji automatycznego generowania opisu i uzupełnienia danych przedmiotu oraz automatycznego określania jego wartości, skłoniłoby ich to do częstszego sprzedawania niepotrzebnych rzeczy.

Allegro - infografika z nowymi funkcjami
fot. Allegro

Allegro oraz Allegro Lokalnie postanowiły połączyć siły, aby pokonać te przeszkody i ułatwić proces odsprzedaży, sprawiając, że będzie on bardziej dostępny. Dzięki funkcjonalności „Lista rzeczy na sprzedaż”, użytkownicy będą mogli łatwo odsprzedawać na Allegro Lokalnie produkty, które wcześniej zakupili na Allegro: platforma nie tylko podpowie, które produkty z naszej historii zakupów mogą znaleźć nowego właściciela, ale także sama zaproponuje cenę. Po kliknięciu „wystaw”, użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony na formularz Allegro Lokalnie, gdzie większość informacji o przedmiocie zostanie wypełniona automatycznie. Dzięki temu cały proces tworzenia ogłoszenia zostanie skrócony i uproszczony, co sprawi, że użytkownicy będą mogli jeszcze wygodniej i efektywniej sprzedawać swoje rzeczy, a potencjalni kupujący otrzymają pełne informacje o interesującym ich przedmiocie.

„Nowa funkcjonalność może być wykorzystywana do odsprzedaży różnych niepotrzebnych przedmiotów zalegających w naszych domach. Mogą być to na przykład telefony, gry, meble czy rzeczy, z których nasze dzieci szybko wyrastają, w tym wózki, ubranka i zabawki. Jeśli użytkownik zakupił te produkty na Allegro, teraz może je łatwo i wygodnie odsprzedać na Allegro Lokalnie. Dawanie używanym przedmiotom drugiego życia jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i naszych portfeli, a dzięki Allegro cały proces jest prosty, szybki i efektywny” – powiedziała Eliza Goździewicz, Allegro Lokalnie Business Unit Manager.

Dzięki nowej funkcjonalności, Allegro i Allegro Lokalnie kontynuują swoje zaangażowanie w tworzenie wyjątkowych rozwiązań dla użytkowników. „Lista rzeczy na sprzedaż” to nie tylko ułatwienie procesu sprzedaży, ale również krok w kierunku bardziej zrównoważonego i efektywnego korzystania z zasobów.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11-13.09.2022 r. Analizą objęto grupę 532 osób w wieku 18-55 lat. Zastosowano dobór kwotowy a próba była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i klasę miejscowości zamieszkania.

Źródło informacji: PAP Mediaroom, Allegro