Bank PKO na Singapore Fintech Festival

PKO Bank Polski prezentuje innowacje polskiego sektora finansowego podczas Singapore Fintech Festival

Delegacja polskich przedsiębiorstw i instytucji, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele PKO Banku Polskiego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Fundacji FinTech Poland, aktywnie promuje polskie innowacje w dziedzinie finansów pod hasłem „Future Finance Poland” podczas Singapore Fintech Festival.

Singapore Fintech Festival stanowi największe międzynarodowe wydarzenie w obszarze fintech na świecie. Polskie firmy i instytucje prezentują krajowe osiągnięcia w dziedzinie finansów pod hasłem „Future Finance Poland”. Uczestnicy festiwalu mają możliwość odwiedzenia polskiego pawilonu narodowego. Jednym z towarzyszących wydarzeń festiwalu jest Poland ASEAN Fintech Forum (ASEAN to Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), podczas którego przedstawiciele biznesu z Polski oraz krajów ASEAN omawiają obszary potencjalnej współpracy.

Głównym przesłaniem polskiej delegacji jest prezentacja atutów Polski, które pozwalają na zdobycie silnej pozycji wśród światowych centrów finansowych.

„Obecność PKO Banku Polskiego na Singapore Fintech Festival wspiera międzynarodową promocję innowacyjności polskiego sektora finansowego oraz szeroko pojętej gospodarki. Chcemy ukazać na konkretnych przykładach, m.in. z udziałem PKO Banku Polskiego, zaawansowanie technologiczne naszego sektora bankowego oraz zachęcić przedstawicieli zagranicznych firm do współpracy w dziedzinie rozwoju innowacji” – podkreśla Marek Myszka, dyrektor Biura Innowacji PKO Banku Polskiego.

„Naszym celem jest wzmocnienie pozycji Polski jako globalnego gracza w dziedzinie fintech oraz wykorzystanie potencjału naszych przewag, zwłaszcza w obszarze rozwoju sztucznej inteligencji” – dodaje.

Polska posiada znaczące atuty, które podnoszą jej rangę na światowej scenie innowacji w obszarze finansów. W ciągu ostatnich 30 lat zbudowano niemal od podstaw silny i konkurencyjny sektor bankowy, obecnie uznawany za jedno z najbardziej zaawansowanych cyfrowo na świecie. W porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej Polska wyróżnia się największą liczbą działających fintechów oraz najwyższą wartością inwestycji typu Venture Capital. Dodatkowym atutem Polski jest dostęp do najlepszych ekspertów z dziedziny informatyki. Polska zajmuje światowe pierwsze miejsce pod względem liczby medali zdobytych w międzynarodowych olimpiadach informatycznych na milion mieszkańców. W sektorze IT pracuje niemal pół miliona osób, a co roku na rynek pracy wchodzi dodatkowo 11 tys. absolwentów kierunków związanych z informatyką.

„PKO Bank Polski stanowi przykład sprawnego wykorzystania technologii oraz puli talentów o wysokich kompetencjach, co przyczynia się do budowy globalnej pozycji. Bank rozwija własne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, robotyzacji, automatyzacji oraz stosuje nowoczesne rozwiązania chmurowe” – wymienia Myszka.

PKO Bank Polski poszerza także ekosystem usług związanych z aplikacją IKO, która osiągnęła rekordową liczbę aktywacji na polskim rynku bankowym, wynoszącą 7,7 mln. Jako pierwszy w Polsce uruchomił swoją placówkę bankową w metawersie, a do tworzenia i wdrażania innowacji służy mu autorska platforma „Let’s Fintech with PKO Bank Polski”, łącząca świat startupów z różnymi obszarami działalności banku.

Postęp technologiczny, zmiany pokoleniowe, globalizacja oraz transformacja modelu życia i pracy zasadniczo przekształcają tradycyjne centra finansowe, jednocześnie otwierając możliwość tworzenia nowych, opartych na wcześniej pomijanych przewagach konkurencyjnych.

„Dzięki połączeniu sił pod wspólnym hasłem „Future Finance Poland”, bliskiej współpracy sektora prywatnego i publicznego, przemyślanemu wyborowi specjalizacji oraz rozwijaniu i wykorzystywaniu technologii, takich jak sztuczna inteligencja, Polska może w ciągu kilku lat awansować do grona 30 najbardziej konkurencyjnych centrów finansowych na świecie” – przekonuje Paweł Widawski, prezes zarządu Fundacji FinTech Poland.

Źródło informacji: PAP MediaRoom