Klaster Mediów Lokalnych - Konferencja w Centrum Prasowym PAP

Powstał Ogólnopolski Klaster Mediów Lokalnych „Lokalsi”

Powstały właśnie klaster mediów lokalnych już na starcie zrzesza portale, które mają 8,5 mln unikalnych użytkowników. Klaster zamierza być istotną siłą na ogólnopolskim rynku medialnym.

Przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Mediów Lokalnych – inicjatora takiej organizacji portali internetowych – poinformowali o powołaniu pierwszego Klastra Mediów Lokalnych. Konferencja prasowa, która odbyła się w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, została specjalnie zwołana w celu ogłoszenia tej ważnej inicjatywy. Ponadto, w konferencji wzięli udział niektórzy wydawcy lokalnych portali, którzy są częścią grupy założycielskiej.

„Klastry są niesłychanie ciekawą propozycją dla ludzi prowadzących działalność gospodarczą. A małe lokalne wydawnictwa to nic innego, jak firmy funkcjonujące na rynku. Długo myśleliśmy jaka formuła byłaby najlepsza do uzyskania synergii niedużych lokalnych portali i wydaje nam się, że Klaster jest jakby uszyty na miarę takich firm” – mówi Piotr Piotrowicz, prezes SML.

Podczas konferencji omówiono koncepcję klastrów, które są skupiskami powiązanych firm w pionowym i poziomym układzie, specjalistycznych dostawców, usługodawców, firm działających w pokrewnych sektorach oraz związanych z nimi instytucji, takich jak uniwersytety, jednostki normalizacyjne i stowarzyszenia branżowe. Klastry te działają w różnych dziedzinach, konkurując ze sobą, ale jednocześnie współpracując.

„Chcemy, żeby do klastra zapisało się jak najwięcej lokalnych portali. Grupa założycielska to kilkudziesięciu wydawców, łącznie ponad 70 lokalnych portali. To duża siła, ale mamy nadzieję, że Klaster >>Lokalsi<<, szybko będzie się rozrastał” – mówi Patryk Ślęzak, członek zarządu SML, wydawca lokalnych portali w Łodzi i na Mazowszu.

Podczas konferencji ogłoszono, że grupa założycielska składa się z prawie 70 portali z całej Polski. Nie wszyscy z nich są członkami Stowarzyszenia Mediów Lokalnych (SML), ale mają wspólne cele, które niekoniecznie muszą być realizowane w ramach struktury Stowarzyszenia. Warto pamiętać, że SML jest zrzeszeniem osób fizycznych i podlega pewnym ograniczeniom. Prezes Stowarzyszenia zaprosił wszystkich polskich lokalnych wydawców do dołączenia do Klastra.

„Nie stawiamy żadnych warunków wstępnych oprócz akceptacji celów Klastra i deklaracji współpracy” – mówi Piotr Piotrowicz.

„Dla mnie niezwykle ważne jest to, że klastry są bardzo demokratyczną formułą współpracy firm. Przynależność do klastra nie nakłada też na nas żadnych zobowiązań. SML tak przygotowało projekt, żeby wydawcy nie musieli ponosić kosztów organizacyjnych, związanych z powstawaniem nowego bytu na polskiej mapie mediów” – mówi Krzysztof Chojnowski z portalu moja-ostroleka.pl.

Plany Klastra Mediów Lokalnych „Lokalsi” w czasie konferencji przybliżył członek zarządu Patryk Ślęzak.

„Naszym głównym celem jest współpraca i wzajemne wspieranie się lokalnych mediów. Chcemy skupić się na promocji fundamentalnych wartości dla demokratycznego państwa prawa: wolności słowa, niezależności mediów oraz tworzenia lepszej jakości informacji dla społeczeństwa. Będziemy wspierać pluralizm informacyjny, demokratyzację dostępu do informacji, dążyć do wzrostu przychodów wydawców oraz poprawy jakości treści publikowanych przez media lokalne. Nie mniej ważne jest wsparcie lokalnych portali w sferze technologii cyfrowych” – powiedział Patryk Ślęzak.

Grupa założycielska generuje miesięcznie około 20 milionów sesji, a strony portali odwiedziło ponad 8,5 miliona użytkowników tylko we wrześniu. Dzięki temu już teraz są jednym z największych graczy na rynku mediów w Polsce. Jednym z celów Klastra jest ochrona polskich mediów lokalnych, które w większości są małymi wydawnictwami, zmagającymi się z trudnościami w przetrwaniu na rynku. Wydawcy codziennie borykają się z wieloma problemami, z których najważniejsze dotyczą szybkiego rozwoju technologii informacyjnych. Dostęp do tych technologii jest nie tylko kwestią, ale przede wszystkim barierą ekonomiczną, która blokuje dynamiczny rozwój tego sektora rynku. Podczas konferencji przedstawiciele Google Polska wyrazili chęć współpracy z nowo utworzonym Klastrem. Marek Miller, Strategic News Partner Manager, zaprosił przedstawicieli wszystkich wydawnictw do udziału w dwudniowym szkoleniu, które odbędzie się pod koniec listopada w Warszawie.

„Google chce współpracować z lokalnymi wydawcami. Od czterech lat wspieramy Stowarzyszenie Mediów Lokalnych, które w tym czasie zorganizowało już trzy edycje konferencji mediów lokalnych >>Lokalsi 4.0<<. Pomagamy promować jakościowe dziennikarstwo w ramach konkursu dla dziennikarzy lokalnych portali” – powiedział.

Daniel Rząsa, szef Google News Lab – zapowiedział wsparcie bezpieczeństwa lokalnych portali poprzez udostępnienie wszystkim założycielom tzw. kluczy bezpieczeństwa oraz wykorzystanie w ich działalności ochrony gwarantowanej przez platformę Project Shield.

Źródło informacji: PAP Mediaroom, Klaster Mediów Lokalnych