Praca za granicą

Delegowani pracownicy i firmy delegujące pracowników za granicę otrzymają nowe narzędzie

Poradnik „Ubezpieczenia Pracowników Delegowanych dla Początkujących i Zaawansowanych” to długo oczekiwane narzędzie, które rozjaśnia zawiłości systemu ubezpieczeń społecznych dla osób podejmujących pracę za granicą. Jednym z kluczowych zagadnień, które podejmuje, jest sposób weryfikacji poprawności opłacanych składek.

Ten obszerny poradnik powstał dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ) oraz Sekcji Agencji Opieki (SAO). Treść została przygotowana przez eksperta w dziedzinie transgranicznego zatrudnienia pracowników i ubezpieczeń społecznych, Joannę Torbé-Jacko z Kancelarii Joanna Torbé & Partnerzy, przy konsultacjach merytorycznych ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Inspektoratu Pracy, Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Imigracji. Poradnik ten jest owocem wspólnego wysiłku tych instytucji i ma na celu rozwianie niejasności związanych z ubezpieczeniem pracowników delegowanych za granicę, służąc zarówno osobom pracującym za granicą, jak i przedsiębiorcom.

Poradnik stanowi przełomowe narzędzie edukacyjne, które skupia się na skomplikowanych aspektach ubezpieczeń. W trakcie jego tworzenia zaangażowane instytucje dążyły do dostarczenia czytelnikom jak najszerszej wiedzy na temat ubezpieczeń pracowników delegowanych.

Patrycja Mstowska, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, podkreśla znaczenie poradnika jako kroku naprzód w edukacji na temat ubezpieczeń. Poradnik pozwala zrozumieć zawiłości systemu ubezpieczeń, co stanowiło dotychczasowe wyzwanie i mogło prowadzić do nadużyć, na przykład w przypadku zatrudniania opiekunek za granicą.

Wartością tego poradnika jest jego dostosowanie do różnych poziomów zaawansowania czytelników, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych. Stanowi on cenny źródło wiedzy, ułatwiające zrozumienie subtelności związanych z ubezpieczeniami pracowników delegowanych.

Maciej Kopaczyński, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia i Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki (SAO), podkreśla potrzebę tego poradnika na rynku pracy dla delegowanych pracowników. Dotychczas brakowało jednolitego dokumentu, który klarownie przedstawiałby rekomendacje i wytyczne dotyczące legalnych praktyk delegowania. Poradnik stanowi narzędzie umożliwiające sprawdzenie, czy konkretne działania są zgodne z prawem, co jest kluczowe dla pracowników pracujących za granicą.

Wnioski płynące z poradnika mają zasadnicze znaczenie dla budowania świadomości i kompetencji w zakresie ubezpieczeń. Dzięki innowacyjnemu podejściu edukacyjnemu oraz współpracy różnych instytucji, poradnik ten stanowi bezcenne źródło wiedzy, które kieruje na drogę bardziej świadomego i odpowiedzialnego podejścia do kwestii ubezpieczeń, zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców.

Poradnik jest również skierowany do przedsiębiorców, pomagając rozwiązać wątpliwości i ukazując przykłady nieprawidłowych praktyk w dziedzinie transgranicznego ubezpieczenia. Jego celem jest bycie dostępnym i zrozumiałym dla wszystkich zainteresowanych.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia cieszy się, że ten poradnik może wpłynąć na przełom na rynku pracy dla delegowanych pracowników, odsłaniając nieakceptowalne i nielegalne praktyki zatrudnienia. Premiera poradnika odbędzie się 24 października 2023 roku w Warszawie podczas Konferencji Stowarzyszenia poświęconej delegowaniu pracowników za granicę.

PAP, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, www.saz.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *