Zwycięzki projekt

Laureat Nagrody Cesarza Maksymiliana 2023: projekt upcyklingowy z Portugalii.

Hasłem tegorocznej edycji konkursu Cesarza Maksymiliana było „Młodzi-Europejczycy-Zjednoczeni”. Zwycięzca nagrody, José Rodrigues, przedstawił swój projekt „Zielone Kroki”.

„Nagroda Cesarza Maksymiliana wychwala inicjatywy, które promują ideę europejską i zbliżają nas do siebie. Serdeczne podziękowania dla wszystkich tych, którzy oddają się naszej zjednoczonej Europie z entuzjazmem, kreatywnością i poświęceniem. Cesarz Maksymilian I pozostawił swoje ślady w Tyrolu i Europie, dlatego nagroda nosząca Jego imię stanowi misję dalszego rozwoju naszej ojczyzny – a ojczyzna oznacza zarówno obszar w granicach Tyrolu, jak i poza nimi” – wyjaśnił Anton Mattle, gubernator Tyrolu.

Kreatywne pomysły

„Zielone Kroki” pochodzi z Portugalii i zwraca uwagę na zanieczyszczenie środowiska przez materiały opakowaniowe. José Rodrigues i jego zespół z „Teatro Metaphora” na Maderze opowiadają się za bardziej świadomym używaniem materiałów nadających się do recyklingu i zobowiązują się do zrównoważonego rozwoju w kreatywny sposób.

„Silna, zjednoczona Europa potrzebuje ludzi, którzy pomimo nagłych przeszkód twórczo wprowadzają w życie swoje pomysły. Zwycięski projekt daje nam nadzieję” – wyjaśnia Georg Willi, burmistrz Innsbrucka.

Zaangażowanie młodych ludzi

„Chodzi o zrównoważone korzystanie z materiałów nadających się do recyklingu. Zwycięzca pokazuje młodym ludziom, co jest możliwe” – mówi z zadowoleniem radna miasta, Christine Oppitz-Plörer. Prawie 900 dzieci wzięło udział w konkursie szkolnym. „Zapraszanie młodych ludzi do udziału prawie zawsze przynosi korzyści” – potwierdza główna prelegentka Verena Ringler. Czynnik ludzki jest kluczowy dla sukcesu Europy.

Projekt zwycięzców został wybrany przez międzynarodowe jury z kraju Tyrol, miasta Innsbruck, Uniwersytetu w Innsbrucku, Zgromadzenia Regionów Europejskich, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy oraz Rady Europejskich Miast i Regionów.

Źródło: APA-OTS