Plac budowy, potrzebne Ministerstwo Budownictwa

Apel o utworzenie Ministerstwa Budownictwa

Rektorzy polskich uczelni technicznych wyrazili apel o utworzenie odrębnego ministerstwa budownictwa. Zwracają uwagę na znaczenie funkcjonowania takiego samodzielnego resortu, które zostało dostrzeżone już po II wojnie światowej, gdy w 1948 roku powołano ministerstwo zajmujące się wyłącznie sektorem budownictwa. Ich zdaniem wprowadzone od 2018 roku zmiany, czyli utworzenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w którego skład wchodził resort budownictwa, a następnie rozbicie spraw budownictwa na kilka resortów, uniemożliwiają „pełną i spójną koordynację działań w tym sektorze”.

W swoim stanowisku rektorzy uczelni związanych z branżą budowlaną wskazują również na obecny chaos, który ich zdaniem odczuwany jest nie tylko na etapie legislacji i egzekwowania prawa, ale także w praktyce, gdy absolwenci wykonują swoje uprawnienia zawodowe.

„Czując się odpowiedzialni za sprawy szeroko pojętego budownictwa, dla którego kształcimy młode kadry, apelujemy o powrót do dobrej praktyki powierzania spraw merytorycznych z zakresu budownictwa fachowcom w tej dziedzinie” – czytamy w piśmie.

Apel poparli rektorowie Politechniki Białostockiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Rzeszowskiej.

To kolejny głos w dyskusji, którą na początku listopada rozpoczęła Polska Izba Inżynierów Budownictwa, apelując o utworzenie nowego ministerstwa budownictwa. Zdaniem przedstawicieli Izby, polski sektor budownictwa potrzebuje odrębnego resortu, który swoim działaniem wsparłby tę ważną dla krajowej gospodarki branżę.

„Jestem bardzo wdzięczny rektorom za ich stanowisko. Rozpoczęliśmy tę dyskusję, bo wierzymy, że te zmiany są potrzebne. Jak widać, całemu środowisku zależy, aby zmienić obecną sytuację, która marginalizuje nasz sektor” – mówi Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obecnie sprawy budownictwa są podzielone pomiędzy kilka ministerstw, w tym Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, a także Środowiska i Cyfryzacji.

Apel Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Apel wystosowała także Polska Izba Inżynierów Budownictwa zrzeszająca 120 tysięcy członków i będąca ważnym podmiotem branży budowlanej wystosowała apel o utworzenie nowego ministerstwa w pełni odpowiadającego za sprawy budownictwa w Polsce.

„Branża budowlana w Polsce to ogromny sektor odpowiedzialny za strategiczne zadania, takie jak budowa bezpiecznej infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej, mieszkalnictwo, powstawanie budynków użyteczności publicznej i wiele innych. Tę branżę, często od pokoleń tworzy kilka milionów Polaków, setki tysięcy podmiotów gospodarczych działających w wielu obszarach. To wielki zasób, który obecnie nie posiada ministerstwa, które w jednym miejscu skupiałoby wszystkie jego zadania i mogło reagować na pojawiające się problemy” – mówi Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Sygnatariusze apelu podkreślają, że w najbliższych latach przed branżą stoi wiele wyzwań, dlatego, w ich opinii, utworzenie odrębnego resortu jest pilnym zadaniem dla nowego rządu.

„Cyfryzacja, która obejmie nie tylko naszą branżę, ale także samorządy i obywateli, do tego kryzys mieszkaniowy i wzrost cen produkcji, a także całe ogromne przedsięwzięcie jakim będzie odbudowa naszego wschodniego sąsiada to są zadania, którym już dziś musimy stawić czoła. A na horyzoncie rysują się już kolejne wyzwania. W takiej sytuacji nasz sektor nie może dalej działać podzielony pomiędzy inne ministerstwa, to stwarza zbyt wiele utrudnień i wydłuża procesy budowlane. Jedno ministerstwo objęłoby swoim zakresem te wszystkie działania” – mówi Rafał Zarzecki, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa apeluje o utworzenie Ministerstwa Budownictwa:

„Apelujemy o utworzenie nowego ministerstwa odpowiedzialnego za sektor polskiego budownictwa. Budownictwo, będące jedną z największych gałęzi polskiej gospodarki, w 2021 r. zostało włączone do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, co spowodowało marginalizację tego sektora. Dodatkowo, niektóre kluczowe przepisy powstają w innych resortach, takich jak środowisko, cyfryzacja czy infrastruktura. To w ostatnich latach doprowadziło do chaosu legislacyjnego oraz prawnego. Nie sprzyjał temu także sposób procedowania zmian legislacyjnych w parlamencie. Wielokrotnie alarmowaliśmy także, że obecny kształt administracyjny utrudnia, a często nawet uniemożliwia przeprowadzenie odpowiednich konsultacji społecznych, które nawet jeśli były prowadzone to nie zapewniały odpowiedniego czasu na zapoznanie się oraz ustosunkowanie do niekiedy kluczowych dla naszego sektora zmian.

Jako reprezentanci 120-tysięcznego środowiska napędzającego polską branżę budowlaną apelujemy o pilne naprawienie tej sytuacji poprzez utworzenie oddzielnego ministerstwa budownictwa, które byłoby kluczowym wsparciem dla branży w obliczu nadchodzących wyzwań. Nasz sektor jako jeden z najmniej zdygitalizowanych stoi przed koniecznością głębokiej cyfryzacji obejmującej wiele obszarów działania i podmiotów, czyli zarówno przedstawicieli branży, jak i administrację samorządową oraz samych obywateli. Musimy także zmierzyć się z pogłębiającym się kryzysem mieszkaniowym, jaki w ostatnim czasie dotknął Polaków i z którego pomóc wyjść może tylko stabilny i silny sektor budownictwa. Ogromnym wyzwaniem, ale także szansą stojącą przed polskimi firmami będzie ich udział w odbudowie Ukrainy. Jesteśmy przekonani, że do realizacji tych zadań potrzebne jest oddzielne ministerstwo.

Jako Polska Izba Inżynierów Budownictwa pragniemy przypomnieć, że sektor budownictwa odpowiada za 1/5 polskiego PKB i realizację zadań strategicznych z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa Polski, czyli energetyki, mieszkalnictwa, infrastruktury, w tym budowy dróg i mostów oraz obiektów użytkowych.

Deklarujemy pełną gotowość do współpracy oraz zapewniamy wsparcie całego sektora przy tworzeniu tak niezwykle potrzebnego i wyczekiwanego Ministerstwa Budownictwa” – piszą sygnatariusze.

Przeczytaj cały apel

Źródło informacji: PIIB, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, PAP