Sejm, Wybory

Komitety wyborcze mają 30 dni na usunięcie plakatów

Pełnomocnicy wyborczy mają obowiązek usunić bannery, hasła i plakaty w terminie 30 dni od dnia wyborów. Jeśli zaniedbają ten obowiązek, wójt ma prawo podjąć działania w celu ich usunięcia. Dodatkowo, pełnomocnik, który nie spełni tego obowiązku w wyznaczonym terminie, podlega karze grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 zł – donosi serwis Prawo.pl.

Jak wyjaśnia serwis Prawo.pl, pełnomocnik wyborczy nie może uniknąć odpowiedzialności za niewykonanie obowiązku, nawet jeśli umowa z inną osobą zobowiązuje ją do usunięcia materiałów wyborczych lub jeśli pełnomocnik nie jest w stanie samodzielnie usunąć wszystkich materiałów w wyznaczonym terminie.

„Obowiązkiem pełnomocnika wyborczego jest skonstruowanie kampanii wyborczej w taki sposób, aby po jej zakończeniu materiały zostały usunięte w terminie 30 dni” – podkreśla profesor Rakowska-Trela z Uniwersytetu Łódzkiego, która jest autorką komentarza do Kodeksu Wyborczego.

Kodeks Wyborczy, w artykule 110 paragraf 6a, wprowadza pewien wyjątek od reguły dotyczącej obowiązku usunięcia materiałów agitacyjnych. Ten wyjątek nie obejmuje sytuacji, w których plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe przeznaczone do agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach nie będących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej. W tych przypadkach można pozostawić plakaty (hasła) za zgodą właściciela, co oznacza, że właściciel płotu, na którym umieszczono plakat wyborczy, może zatrzymać go jako pamiątkę.

PAP, Prawo.pl: https://www.prawo.pl/samorzad/usuniecie-plakatow-i-hasel-wyborczych-30-dni-po-wyborach,326575.html