Instytut Łukasiewicza, centrum badań rakietowych

Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i Satelitarnych

24 października 2023 roku, po dwóch latach budowy, miało miejsce uroczyste otwarcie wyjątkowego na skalę europejską i światową Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Wstęgę otwarcia przecięli: prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz – Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa – Paweł Stężycki, kierownik projektu nowego centrum – Leszek Rams, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej – Michał Wierciński oraz w imieniu marszałka Adama Struzika: zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – Kamila Kuleska.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 decydentów z branży kosmicznej, administracji i wojska z Polski, Europy i USA. Liczna delegacja europejskich integratorów, takich jak ArianeGroup, Nammo, Airbus Space & Defence, Thales Alenia Space, The Exploration Company czy OHB, potwierdza zainteresowanie możliwościami badawczo-rozwojowymi i testowymi w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Celem Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych jest rozwijanie, kwalifikacja i testowanie najnowszych technologii związanych z napędami rakietowymi, satelitami oraz innymi aspektami technologii kosmicznych. Infrastruktura została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podczas otwarcia Centrum zaprezentowano zlokalizowane na powierzchni ponad 1000 m2 laboratoria, w skład których wchodzą m.in.: hamownia silników rakietowych w atmosferze i w próżni, laboratoria podsystemów rakietowych, satelitarnych i napędów korekcyjnych, laboratoria chemiczne i środowiskowe oraz kompozytowe.

„Rozbudowa zaplecza laboratoryjnego Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa to ważny krok dla naszego Instytutu, Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz branży kosmicznej. Polska stała się jednym z niewielu miejsc w Europie, gdzie w jednym miejscu można kompleksowo przeprowadzać testy i realizować projekty badawcze z zakresu technologii kosmicznych – głównie ekologicznych napędów. Jest to także zasługa naszego zespołu inżynierskiego, który w dużej części zaprojektował przestrzenie nowych laboratoriów, by stanowiły punkt kompleksowej obsługi klientów instytucjonalnych i komercyjnych oraz odpowiadały na potrzeby krajowego i europejskiego rynku kosmicznego” – mówi dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Instytut Łukasiewicza, centrum badań rakietowych
Instytut Łukasiewicza, centrum badań rakietowych, fot. Łukasiewicz, PAP

Nowa infrastruktura badawcza Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa pozwoli na jeszcze sprawniejsze prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych i współpracy komercyjnej, obejmującej m.in.:

  1. Rozwój i kwalifikację ekologicznych napędów rakiet i satelitów: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa skupia się na opracowywaniu i testowaniu innowacyjnych, „zielonych” technologii napędowych, które stanowią odpowiedź na rosnące wyzwania branży (do tej pory opatentowano wysokostężony nadtlenek wodoru (HTP) oraz rozwinięto nowe ekologiczne paliwo hipergoliczne).
  2. Preparatykę małosmugowych stałych materiałów pędnych: badania wprowadzą innowacyjne rozwiązania w zakresie efektywnych materiałów pędnych do nowych systemów rakietowych.
  3. Wytwarzanie i integrację systemów do deorbitacji satelitów: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wspiera rozwój technologii (silników, komponentów), które pozwalają m.in. na kontrolowane wycofywanie satelitów z orbity.
  4. Rozwój komponentów pirotechnicznych oraz elektronicznych: Badania nad nowymi komponentami wpłyną na zwiększenie niezawodności systemów rakietowych i satelitarnych.
  5. Realizację testów do zastosowań kosmicznych w jednym miejscu: testy silników rakietowych, testy materiałowe, testy chemiczne, testy w komorze TVC, testy wibracyjne inne testy środowiskowe.

Otwarcie nowych laboratoriów stało się dodatkową okazją do nawiązania kontaktów w branży kosmicznej. W ramach wydarzenia liczni goście z Polski i Europy wzięli udział w warsztacie pod tytułem „Making of R&D. Financing Smart and Clean Mobility in Space”, zorganizowanym przez Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna i Czysta Mobilność”, którego koordynację sprawuje Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Głównym celem spotkania było omówienie procesu tworzenia konsorcjów oraz pozyskiwania grantów w sektorze kosmicznym z programu Horyzont Europa.

Istotnym wydarzeniem towarzyszącym otwarciu nowej inwestycji było także podpisanie porozumienia o współpracy między Instytutem a firmą The Exploration Company (TEC).

Źródło informacji: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa