Konferencja Motoidea

Moto Idea 2023: sztuczna inteligencja napędza błyskawiczny rozwój branży automotive

Sztuczna inteligencja stanie się siłą napędową dla rozwoju branży motoryzacyjnej, otwierając ogromne możliwości dla Polski. O tym, jak cyfrowa rewolucja wpłynie na przemysł automotive, rynek pracy, perspektywy polskiej gospodarki oraz przemiany w polskim przemyśle samochodowym do roku 2035, dyskutowano podczas 13. edycji Konferencji Moto Idea w Bielanach Wrocławskich. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), był jednym z kluczowych prelegentów.

Borys podkreślił, że świat stoi obecnie u progu największej rewolucji w historii współczesnej gospodarki. Wskazał na sześć istotnych trendów kształtujących długoterminową przyszłość gospodarczą świata, takich jak regionalizacja produkcji, rewolucja technologiczna związana ze sztuczną inteligencją, zmiany wynikające z wyższej inflacji i wzrostu stóp procentowych, transformacja energetyczna, starzenie się społeczeństwa w krajach rozwiniętych oraz napięcia geopolityczne.

Pomimo tych długofalowych wyzwań, prognozy dla polskiej gospodarki w krótszej perspektywie są optymistyczne. Borys przewiduje, że Polska, po dołku koniunktury w II kwartale tego roku, powróci do stabilnego wzrostu na poziomie 3,5-4 proc. w kolejnych latach.

Dr Christina Yan Zhang, prezeska Metaverse Institute, podkreśliła rolę sztucznej inteligencji w branży motoryzacyjnej. Wskazała na odblokowanie potencjału sektora motoryzacyjnego w krajach rozwijających się, gdzie mieszka 85 proc. światowej populacji. Zhang podkreśliła także sukcesy europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, zwracając uwagę na udział Polski, gdzie branża samochodowa odpowiada za 11 proc. wartości gospodarki, a eksport w 2022 r. wzrósł o 22 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Przesunięcie w kierunku sztucznej inteligencji w branży motoryzacyjnej może przyczynić się do gwałtownego wzrostu zaawansowanego wspomagania jazdy o około 64 proc. do 2030 r. – takie przewidywania przedstawiła dr Christina Yan Zhang, powołując się na dane firmy McKinsey.

W trakcie panelu dyskusyjnego „Wyzwania i szanse dla przemysłu motoryzacyjnego”, uczestnicy zgodzili się z prezeską Metaverse Institute, uznając, że nowoczesne technologie, zwłaszcza sztuczna inteligencja, stanowią kluczowy czynnik napędowy dla rozwoju branży automotive.

Tomasz Gębka (FCA Tychy Stellantis), Jarosław Kurosz (VW Września) i Piotr Pyzio (Robert Bosch) zgodnie stwierdzili, że „cyfrowe bliźniaki” odwzorowujące procesy produkcji przynoszą znaczne oszczędności i optymalizację działań.

Artur Migoń, wiceprezes HR-owej firmy Antal, zwrócił uwagę na ewolucję rynku pracy w kontekście rozwoju przemysłu 4.0. Przyznał, że technologia może eliminować niektóre stanowiska pracy, ale równocześnie tworzy nowe możliwości. Zaznaczył konieczność dostosowywania umiejętności pracowników do nowych trendów, podkreślając istotę kształcenia i rozwijania nowych kompetencji.

Damian Guzman z Gremi Personal podkreślił potrzebę pozyskiwania pracowników zza granicy, szczególnie z Ukrainy, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na ręce do pracy w polskiej branży automotive.

Podczas prezentacji raportu „Moto Barometr 2023” Exact Systems, Jacek Opala przedstawił stan elektromobilności w Europie. Wskazał, że Polska ma jeszcze wiele do zrobienia, mając jedno z najniższych udziałów samochodów elektrycznych w Europie (3,6 proc.). Zdaniem respondenta badania, poprawa infrastruktury ładowania i dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych to kluczowe czynniki, które zwiększą ich popularność w Polsce.

Podsumowując, Konferencja Moto Idea skupiła się na kluczowych aspektach przyszłości branży motoryzacyjnej w Polsce, podkreślając rolę sztucznej inteligencji, cyfrowych technologii oraz wyzwań związanych z elektromobilnością. Optymistyczne prognozy dla gospodarki Polski i rozwijającej się branży samochodowej kształtują się w kontekście globalnych trendów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Źródło informacji: PAP MediaRoom