Pierwszy na świecie projekt pływającej elektrowni wiatrowej

W dniu 3 listopada 2023 roku w Szanghaju, w Chinach, został zakończony pierwszy na świecie projekt morskiej energii odnawialnej, który łączy w sobie głębinową pływającą energię wiatrową i akwakulturę. Projekt ten stanowi znaczący krok naprzód dla chińskiego sektora energii wiatrowej, a jego realizatorem jest Grupa Longyuan Power. Natomiast Grupa Shanghai Electric Wind Power (Wind Power Group), będąca spółką zależną Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), dostarcza sprzęt do wytwarzania energii i wież turbin morskich.

Energia wiatrowa stała się kluczowym filarem w walce z kryzysem klimatycznym, dlatego Grupa Wind Power intensyfikuje swoje innowacje, przesuwając granicę ogólnoświatowej technologii energii odnawialnej. Stanowi ona kluczowe źródło energii, przyczyniające się do tworzenia zrównoważonej przyszłości. Od czasu skonstruowania 3,6-megawatowej turbiny wiatrowej, spółka ta ugruntowała swoją pozycję lidera na polu lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, kierując szeregiem znaczących projektów w Chinach, które odpowiadają na wyzwania i ograniczenia rozwojowe branży.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej przekracza granice regionów przybrzeżnych i obejmuje również obszary głębinowe. Grupa Shanghai Electric Wind Power jest w pełni przygotowana do pełnienia roli lidera w zakresie rozwoju, instalacji i obsługi projektów pływającej i głębinowej energetyki wiatrowej. Wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i swoją rozległą wiedzę specjalistyczną w celu tworzenia rozwiązań dla wielofunkcyjnej nowej infrastruktury energetycznej.

Obiekt ten został zbudowany w ramach Krajowej Strefy Demonstracyjnej Hodowli Morskiej na wyspie Nanri, położonej w Putian w chińskiej prowincji Fujian. Składa się on z trzech kolumnowych półzanurzalnych platform pływających, z których każda obsługuje morskie elektrownie wiatrowe o mocy 4 MW. Dodatkowo na platformach umieszczone są lekkie, elastyczne moduły słoneczne, zainstalowane na głębokości około 35 metrów. Centralna przestrzeń platformy może być wykorzystywana do hodowli ryb.

Od momentu uruchomienia projekt ten ma zdolność do generowania 96 tysięcy kWh energii elektrycznej dziennie przy pełnej wydajności. Odpowiada to dziennemu zużyciu energii przez 42 500 osób. Połączenie energii wiatrowej, fotowoltaiki i akwakultury stanowi nowy horyzont rozwoju zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań odnawialnych, które mają na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym stymulowaniu wzrostu gospodarczego.

W kwestii bezpieczeństwa, Grupa Shanghai Electric Wind Power stosuje wielopłaszczyznowe podejście, aby zapewnić niezawodność projektu w całym jego cyklu życia. Już na etapie projektowania stworzono zintegrowany model, który został potwierdzony poprzez wieloetapową analizę spójności. Kolejne działania, takie jak porównanie wyników symulacji na różnych platformach i opracowanie algorytmów sterowania we współpracy z DVN, przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności projektu.

Dodatkowo przeprowadzono rygorystyczne testy w prawie 200 warunkach operacyjnych, w tym model w skali 1:40, który posłużył do zbadania stawu rybnego. Opracowano również inteligentny system terminali dla pływających turbin wiatrowych, zwiększający niezawodność i zapewniający bezpieczną i spójną pracę turbin, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu energii wiatru.

Żródło: PAP mediaroom / Shanghai Electric