Turbiny wiatrowe, OZE

Zielona rewolucja na polskim morzu

O potencjale offshore i nowych perspektywach dla polskiej gospodarki i rynku pracy dyskutowali uczestnicy panelu „Bezpieczna przyszłość energetyczna Polski – energia z morza”, który odbył się podczas Poznańskiego Kongresu Gospodarczego. W dyskusji wzięli udział Maciej Żóraw, project manager w Orlen Neptun, Piotr Czopek z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz prof. Zbigniew Nadolny, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej.

Eksperci podkreślali ogromne możliwości w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej. Maciej Żóraw zwrócił uwagę na rolę Bałtyku, który jest stosunkowo płytki, wietrzny i przez wiele lat niewykorzystywany jako ważne złoże naturalne, z którego jedna trzecia potencjału znajduje się na terenie Polski. Szacuje się, że te obszary mają potencjał wytwórczy o mocy 33 GW. Inwestycje w morską energetykę wiatrową otwierają dla Polski możliwość dywersyfikacji źródeł energii i mogą stać się ważnym elementem zielonej transformacji kraju. Przynoszą one również wiele korzyści w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz nowe perspektywy dla wielu sektorów gospodarki, a także konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

W krajobrazie polskiej energetyki odnawialnej inwestycje Grupy Orlen odgrywają ważną rolę. Do 2030 roku firma planuje osiągnąć moc 9 GW w odnawialnych źródłach energii. Nisko- i zeroemisyjna energetyka, w tym morska energetyka wiatrowa, jest kluczowym elementem strategii ORLEN2030, na którą koncern zamierza zainwestować 47 miliardów złotych w najbliższych latach. W portfolio spółki znajduje się m.in. Lotos Petrobaltic, która zarządza platformami na Bałtyku, a kluczowy projekt firmy Baltic Power prowadzony wspólnie z Northland Power jest już w fazie tworzenia infrastruktury przemysłowej. Planuje się, że jego zakończenie nastąpi w 2026 roku, kiedy rozpocznie się produkcja czystej, zielonej energii z morza.

Wyzwania

Podczas panelu eksperci omówili również kwestię otoczenia prawno-instytucjonalnego dotyczącego inwestycji w energetykę wiatrową. Zwrócili uwagę na potrzebę dostosowania regulacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Według specjalistów obecne przepisy prawne nie nadążają za dynamicznym rozwojem tego sektora w Polsce, który przekroczył wcześniejsze prognozy. Istnieją istotne wyzwania związane z budową farm wiatrowych na morzu, takie jak bariery środowiskowe, techniczne i administracyjne.

Kluczową sprawą do ich pokonania jest spójna i dostosowana do obecnych warunków polityka energetyczna kraju. Dotyczy to zarówno energii z obszaru morskiego, jak i lądowej energetyki wiatrowej. Eksperci zaznaczyli również wyzwania i ryzyka związane z realizacją projektów w tym sektorze. Oprócz stabilności prawnego środowiska, niezbędna jest długoterminowa strategia transformacji, która obejmie zarówno modernizację obecnej infrastruktury, inwestycje w nowe linie przesyłowe zapewniające ciągłość dostaw, jak i rewizję planu zagospodarowania. Te działania pozwolą na bardziej efektywne wdrażanie projektów wiatrowych oraz integrację całego systemu energetycznego.

Praca czeka

Wzrost znaczenia energetyki odnawialnej w Polsce przynosi liczne korzyści dla lokalnych firm, które mają możliwość aktywnego uczestnictwa w łańcuchu dostaw oraz większe perspektywy na rynku pracy. Oprócz pracowników posiadających specjalistyczne umiejętności techniczne i projektowe, zatrudnienie w tej branży znajdą również przedstawiciele branży budowlanej, serwisowej, a nawet specjaliści z dziedziny bankowości czy obsługi klienta. W najbliższej przyszłości szczególnie poszukiwani będą absolwenci techników, szkół zawodowych oraz uczelni wyższych, którzy posiadają wiedzę związaną z sektorem energetyki odnawialnej.

Ważną rolę w przygotowywaniu przyszłych pracowników odgrywają instytucje i programy edukacyjne. Dobrym przykładem takich działań jest projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej we współpracy z technikum morskim w Darłowie, który skupia się na szkoleniu serwisantów morskich turbin wiatrowych, oraz współpraca Orlenu z Zespołem Szkół Morskich w Świnoujściu, Politechniką Morską w Szczecinie oraz jedną ze szczecińskich szkół branżowych w zakresie specjalistycznych programów szkoleniowych dla przyszłych pracowników. W hubie kompetencyjnym będą kształceni m.in. inżynierowie, logistycy oraz operatorzy do pracy na morzu, przy farmach wiatrowych oraz portach instalacyjnych i serwisowych.

Źródło: PAP Mediaroom, ORLEN Neptun