Uber

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego zaprasza aplikacje do przewozu osób do wymiany danych o zablokowanych kierowcach. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, uchwalona przez Sejm 26 maja 2023 roku, przynosi szereg zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z usług platform przewozowych dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Jednym z kluczowych aspektów tej nowelizacji jest wprowadzenie środków mających na celu weryfikację kierowców oraz kontrolę ich tożsamości w określonych interwałach, co nie może wystąpić rzadziej niż raz na 50 przewozów.

Warto podkreślić, że nowe przepisy nakładają na platformy przewozowe obowiązek przeprowadzania fizycznej weryfikacji kierowców oraz okresowych kontroli tożsamości za pomocą aplikacji. Ten krok ma na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z osobami nieuprawnionymi lub nieodpowiednimi do przewozu pasażerów.

Jednak, jednym z najważniejszych elementów wprowadzonych zmian jest możliwość wymiany informacji o kierowcach pomiędzy platformami, zwłaszcza w przypadku, gdy dany kierowca miał wcześniej zarejestrowane incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa. Ta innowacja pozwoli na skuteczniejszą kontrolę i eliminację niebezpiecznych kierowców z rynku usług przewozowych. Dla przykładu, jeśli kierowca zostanie zablokowany w jednej aplikacji, nie będzie już tak łatwo podjąć współpracy z innymi platformami.

Jest to jednak niezwykle delikatna kwestia, zwłaszcza w kontekście restrykcyjnych przepisów dotyczących prywatności obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Dlatego ważne jest, aby nowe przepisy uwzględniały te regulacje i tworzyły ramy umożliwiające platformom przewozowym wymianę takich istotnych informacji w sposób zgodny z prawem.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego wzywa do stworzenia odpowiednich procesów i procedur, które umożliwią skuteczną wymianę informacji o kierowcach, jednocześnie respektując prywatność i bezpieczeństwo pasażerów. Dążenie do wypracowania nowego standardu w branży przewozów staje się tym samym nie tylko kwestią przepisów prawa, lecz także etycznych norm i rozważnych praktyk, które muszą być wdrożone przez platformy przewozowe.

„Dyskusja na temat wymiany informacji jest bardzo istotna i należy wykorzystać moment jakim jest zmiana przepisów. Dobrą praktyką, z której można czerpać jest rynkowe porozumienie w USA pomiędzy Uberem a innym dużym graczem – firmą Lyft. Wierzymy, że jest to dobra podstawa do wdrożenia właściwych procesów w Polsce. Zapraszamy całą branżę do dyskusji na ten temat” – mówi Dorota Olszewska, prezeska Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego PBD

Dobre praktyki rynkowe w dziedzinie przewozu osób stanowią niezmiernie istotny element rozwoju tej branży. W kontekście polskiego rynku, aby skutecznie wdrożyć te praktyki, konieczne jest dokładne zrozumienie i uszczegółowienie kilku kluczowych obszarów.

Pierwszym z tych obszarów jest zakres udostępnianych danych. Przejrzystość informacji o kierowcach, którzy zostali dezaktywowani z powodu poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem, jest fundamentalna. Przykładem godnym uwagi jest porozumienie obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, gdzie giganci przemysłu przewozów, takie jak Uber i Lyft, dzielą się informacjami o kierowcach wykluczonych z ich platform. Tego rodzaju współpraca jest możliwa dzięki uczestnictwu organizacji partnerskiej, w tym przypadku, HireRight.

„Jako Uber jesteśmy otwarci na dialog i dzielenie się rozwiązaniami, które realnie działają i mogą przysłużyć się całej branży. W szczególności w tak ważnej sprawie jaką jest bezpieczeństwo. Porozumienie jakie nasza firma ma z bezpośrednim konkurentem w USA pokazuje, że można efektywnie i szybko usuwać dostęp do kierowców nie tylko z jednej platformy, ale z całego rynku. Wierzymy, że proces ten da się wdrożyć w Polsce i deklarujemy chęć współpracy z innymi platformami w tym zakresie” – mówi Marcin Moczyróg, dyrektor generalny Uber CEE.

PAP, Uber

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *