Atrakcje wokół historycznych granic

W Polsce rośnie liczba atrakcji turystycznych wokół historycznych granic

W Polsce obserwujemy wzrost liczby atrakcji turystycznych związanych z granicami, zauważa geograf dr hab. Marek Więckowski, profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. W ostatnich latach trend ten rośnie, a już ponad 65 miejsc nawiązuje do historycznych granic z czasów zaborów i II Rzeczypospolitej.

„Obserwujemy w Polsce rosnący trend postrzegania granicy jako atrakcji turystycznej, a na współczesnych granicach znajduje się już ponad 50 takich miejsc. Obejmują one szlaki pieszo-rowerowe, skrajne punkty, trójstyki (miejsca styku granic trzech państw). Coraz częściej odtwarzane są także historyczne, reliktowe granice. Już ponad 65 miejsc nawiązuje do granic z czasów zaborów i II Rzeczypospolitej. Najczęściej są to tablice edukacyjne z odnośnikami do pogłębionej treści w internecie” – podkreślił prof. Więckowski w rozmowie z Nauką w Polsce.

W ramach obecnie realizowanego projektu, finansowanego ze środków NCN, Marek Więckowski zajmuje się badaniem granic jako zasobu oraz analizą roli granic w zachowaniu dziedzictwa i rozwoju turystyki na obszarach przygranicznych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: link do artykułu.

Źródło informacji: Nauka w Polsce