Laptop

Ulga rehabilitacyjna na zakup laptopa i smartfona

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mają możliwość odliczenia kosztów związanych z zakupem sprzętu elektronicznego, który został dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Taka ulga rehabilitacyjna przysługuje na nabycie urządzeń, które poprzez specjalne funkcje umożliwiają korzystanie z nich przez osoby borykające się z różnego rodzaju trudnościami, takie jak znaczne ograniczenia wzrokowe, o czym informuje serwis Prawo.pl.

Warto podkreślić, że w celu skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej na zakup elektroniki użytkowej, sprzęt ten musi spełniać warunek „zindywidualizowania”. Przykładem takiej sytuacji jest przypadek pewnego mężczyzny, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności narządu ruchu oraz znaczną wadę wzroku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację w dniu 29 września 2023 r. (numer 0111-KDSB2-2.4011.278.2023.2.AP), potwierdzając, że przysługuje mu ulga podczas zakupu sprzętu ułatwiającego wykonywanie pracy zdalnej.

„O prawie do odliczenia wydatków zdecydował fakt, że sprzęt jest przystosowany do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. W przypadku standardowego komputera odliczenie byłoby trudne – zauważa Grzegorz Grochowina, szef zespołu zarządzania wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce, w artykule Prawo.pl. – Jednak w sprawie analizowanej przez dyrektora KIS podatnik udowodnił, że jest to sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności życiowej konkretnej osoby” – dodał ekspert.

Wydatki związane z zakupem i konserwacją indywidualnego sprzętu, urządzeń technicznych oraz narzędzi mają kluczowe znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia w rehabilitacji oraz wykonywaniu codziennych czynności. Te wydatki są klasyfikowane jako „wydatki nielimitowane”, co oznacza, że nie ma ograniczeń w ich ponoszeniu, jeżeli są związane z niepełnosprawnością i służą poprawie jakości życia.

„To oznacza, że ustawa o PIT nie przewiduje limitu kwotowego ich odliczenia. Podatnik może je odjąć od dochodu w faktycznie poniesionej wysokości, na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie” – wyjaśnia Grzegorz Grochowina na łamach Prawo.pl.

PAP MediaRoom, Prawo.pl: https://www.prawo.pl/podatki/ulga-rehabilitacyjna-na-zakup-laptopa-i-telefonu,523414.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *